Ciele občianskeho združenie

Po vydaní monografie s názvom Medvedzie - malá časť zeme... v roku 1997 zameranej hlavne na históriu rodu Medveckých a Medveczkých z Medvedzia a Malého Bysterca sa okolo jej tvorcov Anny Čelkovej, Daniela Kacíra, Gustáva Pikulíka a vydavateľa Miroslava Medveckého sformovala skupina nadšencov, ktorí sa začali zaujímať o históriu a genealogický výskum rodu.

Logickým vyústením týchto snáh bolo založenie Občianskeho združenia Medvedzie (OZM) 15. 12. 1999. Predsedom sa stal Jozef Medvecký, podpredsedníčkou Anna Čelková a konateľom Daniel Kacír.

Občianske združenie si vytýčilo za cieľ združovať ľudí rôznych národností a rozvíjanie ich vzájomných vzťahov a kontaktov na základe rodovej príbuznosti a propagáciu Slovenska v zahraničí:

- podporovať rozvíjanie medziľudských vzťahov a kontaktov na základe rodovej príbuznosti na Slovensku i v zahraničí,
- organizovať spoločensko - kultúrne stretnutia,
- aktivizovať záujem o históriu rodu,
- aktivizovať záujem o veci verejné,
- vydávať publikácie, zhromažďovať informácie z histórie a súčasnosti rodu,
- organizovať odbornú a finančnú pomoc pre talentovaných mladých ľudí, pripravovať rôzne aktivity pre členov i nečlenov združenia,
- vytvárať podmienky na spoluprácu s inými regiónmi v oblasti kultúry a turizmu,
- zviditeľnenie regiónu Oravy pre domácich i zahraničných návštevníkov,
- pripravovať svetové stretnutie rodu Medveckých a tým prezentovať toleranciu, porozumenie a spoluprácu ako prirodzenú súčasť ľudskej existencie medzi národmi a národnosťami.

Pri napĺňaní týchto cieľov bolo uskutočnených viacero akcií, podrobnejšie popisovaných v sekcii kronika.

Občianske združenie Medvedzie úzko spolupracuje s nadáciou URSUS, členovia združenia sa zúčastnili štyroch stretnutí príslušníkov rodu Medvedzkých a Medveckých organizovaných nadáciou URSUS v maďarských mestách Aszód, Székesfehérvár, Vácegres a v Budapešti.

Nadácia URSUS (Medveď) vznikla v roku 1996 v maďarskom meste Aszód. Za cieľ si kladie združovať rodinu Medveckých, ktorých predkovia pochádzajú z Medvedzia a Malého Bysterca na Orave. Vytýčili si za cieľ heraldický a genealogický výskum, hľadanie stykov a udržiavanie kontaktov medzi rodinami Medveckých. Nadácia založila peňažný fond na sociálnu podporu pre starých ľudí i na vysokoškolské štúdiá nesolventných mladých ľudí s výbornými študijnými výsledkami, aby "potomkovia znamenitých predkov vzdelanosťou a vynikajúcimi schopnosťami prispeli k dobrému menu rodu Medveckých".

Mottom nadácie URSUS je heslo SVORNOSŤ - VIERA - ČESŤ.


erb občianskeho združenia
dedinka Medvedzie
slovensky
english
espanol
français
magyar
deutsch
.. vitajte na stránke obč. združenia Medvedzie ..
Úvod
O združení
Ciele
Stanovy
Výbor
Kontakt
Medvedzie
Charakteristika
História
Pamiatky
Osobnosti
Publikácie
Videoklip
Rod Medveckých
História
Rodové symboly
Rodostromy
Herold rodu
Funkcia herolda
Stretnutie 2000
Program
Galéria
Stretnutie 2005
Program
Galéria
Stretnutie 2010
Program
Galéria
Stretnutie 2015
Program
Galéria
Predstavujeme
Predstavujeme
Ako na to
Medveckí
Kontakty
Formulár
Príspevky
Spomíname
Spomíname