Príspevky od členov a priaznivcov nášho občianskeho združenia

V tejto sekcii budeme zverejňovať rôzne príspevky od členov a priaznivcov nášho občianskeho združenia, ktoré by chceli zverejniť.Martin Kareš z Prahy (martin.kares@email.cz)
Zaslal článok Rod Medveckých v Černilově .
erb občianskeho združenia
dedinka Medvedzie
slovensky
english
espanol
français
magyar
deutsch
.. vitajte na stránke obč. združenia Medvedzie ..
Úvod
O združení
Ciele
Stanovy
Výbor
Kontakt
Medvedzie
Charakteristika
História
Pamiatky
Osobnosti
Publikácie
Videoklip
Rod Medveckých
História
Rodové symboly
Rodostromy
Herold rodu
Funkcia herolda
Stretnutie 2000
Program
Galéria
Stretnutie 2005
Program
Galéria
Stretnutie 2010
Program
Galéria
Stretnutie 2015
Program
Galéria
Predstavujeme
Predstavujeme
Ako na to
Medveckí
Kontakty
Formulár
Príspevky
Spomíname
Spomíname