Program 2. celosvetového stretnutia rodu Medveckých a Medveczkych pochádzajúcich z Medvedzia a Malého Bysterca

Na 1. celosvetovom stretnutí v r. 2000 väčšina účastníkov vyslovila želanie, aby sa takéto rodové stretnutia pravidelne opakovali a stali sa rodovou tradíciou.

Nasledujúce 2. celosvetové stretnutie sa uskutoční v dňoch 13. - 15. 5. 2005 s nasledovným programom:

piatok 13.5.2005

miesto:   Stredná priemyselná škola I. Gessaya Tvrdošín

16.00 - 22.00    Prezentácia ubytovaných účastníkov
Ubytovanie
19.30                Spoločenské posedenie pri živej hudbe

sobota 14.5.2005

miesto:   Sála MSKS Tvrdošín

08.00 - 11.30    Prezentácia ostatných účastníkov

miesto:   Kostol sv. Trojice v Tvrdošíne

12.00 - 13.30    Ekumenická bohoslužba

miesto:   Stredná priemyselná škola I. Gessaya Tvrdošín

14.00 - 15.00    Obed

miesto:   Sála MSKS Tvrdošín

16.00                Slávnostné otvorenie 2. celosvetového stretnutia
Príhovory čestných hostí
Pozdravy zahraničných účastníkov
Spomienky na 1. celosvetové stretnutie
Výsledky genealogického prieskumu
Informácie o možnostiach udelenia rodového erbu
Slávnostné odovzdávanie erbových listín
Odovzdávanie vrecúšok s rodnou hrudou
Spoločenská zábava

nedeľa 15.5.2005

miesto:   Stredná priemyselná škola I. Gessaya Tvrdošín

09.00                Raňajky
11.00                Odchod - návšteva Oravského hradu


Stretnutie sa uskutoční v rovnakých priestoroch, ako minulé. Pre lepšiu orientáciu prikladáme mapky Slovenska, Oravy a orientačný plán Tvrdošína.erb občianskeho združenia
dedinka Medvedzie
slovensky
english
espanol
français
magyar
deutsch
.. vitajte na stránke obč. združenia Medvedzie ..
Úvod
O združení
Ciele
Stanovy
Výbor
Kontakt
Medvedzie
Charakteristika
História
Pamiatky
Osobnosti
Publikácie
Videoklip
Rod Medveckých
História
Rodové symboly
Rodostromy
Herold rodu
Funkcia herolda
Stretnutie 2000
Program
Galéria
Stretnutie 2005
Program
Galéria
Stretnutie 2010
Program
Galéria
Stretnutie 2015
Program
Galéria
Predstavujeme
Predstavujeme
Ako na to
Medveckí
Kontakty
Formulár
Príspevky
Spomíname
Spomíname