2. svetové stretnutie - galéria

kliknutím na obrázok ho zobrazíte v plnej veľkosti ekumenická bohoslužba

ekumenická bohoslužba

príhovor vdp. F. Trstenského

príhovor vdp. F. Trstenského

posvätenie rodnej hrudy

posvätenie rodnej hrudy

vrecká s rodnou hrudou

vrecká s rodnou hrudou

pamätná listina

pamätná listina

vrecko

vrecko

svätenie zástavy

svätenie zástavy

zástava združenia

zástava združenia

torta

torta

predsedníctvo

predsedníctvo

príhovor primátora

príhovor primátora

pozdravy zahraničných účastníkov

pozdravy zahraničných účastníkov

preberanie erbových listín

preberanie erbových listín

preberanie erbových listín

preberanie erbových listín

preberanie erbových listín

preberanie erbových listín

preberanie erbových listín

preberanie erbových listín

preberanie erbových listín

preberanie erbových listín

preberanie erbových listín

preberanie erbových listín

preberanie erbových listín

preberanie erbových listín

preberanie erbových listín

preberanie erbových listín

preberanie erbových listín

preberanie erbových listín

súbor Oravan - seniori

súbor Oravan - seniori

súbor Oravan - seniori

súbor Oravan - seniori

súbor Oravan - seniori

súbor Oravan - seniori

krájanie torty

krájanie torty

krájanie torty

krájanie torty

krájanie torty

krájanie torty

spevy a tance

spevy a tance

spevy a tance

spevy a tance

spevy a tance

spevy a tance

spevy a tance

spevy a tance

spevy a tance

spevy a tance

spevy a tance

spevy a tanceerb občianskeho združenia
dedinka Medvedzie
slovensky
english
espanol
français
magyar
deutsch
.. vitajte na stránke obč. združenia Medvedzie ..
Úvod
O združení
Ciele
Stanovy
Výbor
Kontakt
Medvedzie
Charakteristika
História
Pamiatky
Osobnosti
Publikácie
Videoklip
Rod Medveckých
História
Rodové symboly
Rodostromy
Herold rodu
Funkcia herolda
Stretnutie 2000
Program
Galéria
Stretnutie 2005
Program
Galéria
Stretnutie 2010
Program
Galéria
Stretnutie 2015
Program
Galéria
Predstavujeme
Predstavujeme
Ako na to
Medveckí
Kontakty
Formulár
Príspevky
Spomíname
Spomíname