Program 3. celosvetového stretnutia rodu Medveckých a Medveczkych v Budapešti 22. mája 2010

10.00 - 10.50 Registrácia účastníkov v Evanjelickom gymnáziu
11.00 - 12.30 Ekumenická bohoslužba
12.30 - 13.30 Obed
13.30 - 14.00 Slávnostné uvítacie príhovory
14.00 - 19.00 Kultúrno - spoločenský program
19.00 - 20.30 Slávnostná večera
20.30 - 21.45 Kultúrno - spoločenský program
21.45 - 22.00 Ohňostroj
22.00 Spoločenská zábava

Stretnutia sa zúčastnilo 15 členov OZ z Medvedzia, ale aj ďalší členovia a nečlenovia z Lučenca, Košíc, Bratislavy a Ukrajiny. Jedným z celebrujúcich ekumenickú bohoslužbu bol aj správca tvrdošínskej farnosti vdp. Ján Marhefka.erb občianskeho združenia
dedinka Medvedzie
slovensky
english
espanol
français
magyar
deutsch
.. vitajte na stránke obč. združenia Medvedzie ..
Úvod
O združení
Ciele
Stanovy
Výbor
Kontakt
Medvedzie
Charakteristika
História
Pamiatky
Osobnosti
Publikácie
Videoklip
Rod Medveckých
História
Rodové symboly
Rodostromy
Herold rodu
Funkcia herolda
Stretnutie 2000
Program
Galéria
Stretnutie 2005
Program
Galéria
Stretnutie 2010
Program
Galéria
Stretnutie 2015
Program
Galéria
Predstavujeme
Predstavujeme
Ako na to
Medveckí
Kontakty
Formulár
Príspevky
Spomíname
Spomíname