Program 1. celosvetového stretnutia rodu Medveckých a Medveczkych pochádzajúcich z Medvedzia a Malého Bysterca

Prvé historické svetové rodové stretnutie prebiehalo počas troch dní 26. - 28. mája 2000.

V rámci stretnutia ešte pred jeho začiatkom sa vo štvrtok 25. mája uskutočnili sprievodné podujatia.

Najprv sa v odpoludňajších hodinách konala pietna spomienka na národnú umelkyňu, akademickú maliarku Máriu Medveckú. Krátky prierez života a tvorivej práce maliarky priblížil jej priateľ a lektor v jej galérii Jozef Krúpa.

Po tejto spomienke sa vo výstavnej miestnosti MsKS na Medvedzí uskutočnila vernisáž výstavy maliarky Márie Auerovej-Griešovej z Košíc a rezbára Jozefa Kompana z Medvedzia. Sprievodnou akciou bola aj výstava výrobkov Viery Luptákovej a Aleny Derféniovej.

V piatok 26. mája sa uskutočnilo na mestskej radnici prijatie delegácie z maďarskej dediny Vácegres, v ktorej žije pomerne silná komunita rodu Medveczkych. Po stretnutí potom večer nad riekou Orava pri Galérii Márie Medveckej vytryskol nádherný ohňostroj.

Hlavný program sa uskutočnil v sobotu 27. mája.

Oficiálny a slávnostný začiatok rámcovala bohoslužba vo farskom kostole v Tvrdošíne, ktorú za účasti rodu Medveckých a ich príslušníkov celebrovali domáci správca farnosti vdp. Ľudovít Frič, evanjelická pani farárka z Modry Zuzana Kolarovská, evanjelický pán kaplán z Dolného Kubína Rastislav Stanček, domáci pán kaplán Jaroslav Kaník a evanjelický pán farár z Budapešti Tamás Baranyi.

Na tejto slávnostnej bohoslužbe bola vysvätená rodová zástava, na ktorú boli pripnuté pozdravné stuhy.

Po obede a prehliadke mesta sa v odpoludňajších hodinách uskutočnil oficiálny program, v ktorom s referátmi vystúpili predseda Občianskeho združenia Medvedzie Jozef Medvecký, primátor Tvrdošína Ing. Ivan Šaško, kurátor OZ URSUS Márton Medveczky.

V rámci slávnostného programu boli vzácnym hosťom odovzdávané pamätné strieborné plakety, ďakovné listy a na plátne vyšité zarámované rodové erby.

Svetovému rodovému stretnutiu poslali svoje pozdravné posolstvá predstavitelia rôznych cirkví, ale predovšetkým prostredníctvom I. apoštolského nuncia na Slovensku Luigiho Dossenu aj poslostvo svätého otca pápeža Jána Pavla II, ktoré prečítal Ing. František Medvecký z Bratislavy.

Prvého svetového rodového stretnutia sa zúčastnilo viac ako 300 príslušníkov rodu Medveckých zo Slovenska, Maďarska, Ukrajiny, Švédska, Dánska, Poľska a Česka.erb občianskeho združenia
dedinka Medvedzie
slovensky
english
espanol
français
magyar
deutsch
.. vitajte na stránke obč. združenia Medvedzie ..
Úvod
O združení
Ciele
Stanovy
Výbor
Kontakt
Medvedzie
Charakteristika
História
Pamiatky
Osobnosti
Publikácie
Videoklip
Rod Medveckých
História
Rodové symboly
Rodostromy
Herold rodu
Funkcia herolda
Stretnutie 2000
Program
Galéria
Stretnutie 2005
Program
Galéria
Stretnutie 2010
Program
Galéria
Stretnutie 2015
Program
Galéria
Predstavujeme
Predstavujeme
Ako na to
Medveckí
Kontakty
Formulár
Príspevky
Spomíname
Spomíname