Z histórie rodu Medvecký

Nám známe korene starozemianskej rodiny Medveckých, Medveczkych siahajú do 13. storočia, do rokov 1280 - 1290, kedy dostala rodina od panovníka starozemiansky diplom.

Ďalšia písomná zmienka je z roku 1355, kedy kráľ Ľudovít povýšil Ladislava a Urbana do stavu uhorských šľachticov a na znak šľachtictva im daroval pôdu o 10 poplužiach z lesa zvaného Orava pri Medveckom potoku. Do rodového majetku zaradil kráľ Ľudovít v. r. 1370 aj ich brata Opília.

Rodina Medveckých vlastnila aj územie Malého Bysterca, ktorý je dnes súčasťou Dolného Kubína. Malý Bysterec vznikol ako zemianska osada, vydelená z majetku Oravského hradu a v r. 1355 darovaná Jakubovi a Mikovi, ako pôda o výmere 10 popluží pri potoku Bysterec (Tornov potok), vytekúcom spod Kubínskej hole.

Rod Medvecký, Medveczky, Medvedzký patrí medzi najstaršie rody na Orave. Mnohí jeho členovia používali až do konca I. svetovej vojny spoločný predikát Medveczei és Kis Bisterczei alebo Kis Bisterczai és Medveczei, čiže Medvecký z Medvedzia a Malého Bysterca alebo obrátene.

Niektorí členovia rodu Medveckých koncom 18. a najmä v priebehu 19. storočia z rôznych príčin menili svoje priezvisko. Vznikali tak nové mená rodín - pomaďarčením alebo ponemčením, napr. Ursínyi, Medve, Medvesy, Bäer, Kaftan, Tomovics, Laurovics a iné. Tieto mená niektorí používali dlhšie, iní kratšie. Mnohí sa prinavrátili k svojmu pôvodnému menu.

Od polovice 19. storočia až do dnešných dní sa zachovali pri priezvisku Medvecký rôzne prímenia, napr. Adača, Baer, Baher, Beňo, Borsuk, Ciglieda, Ferčík, Gasper, Gergeľ, Heretík, Holub, Hura, Janček, Kukla, Martiš, Martinek, Matejek, Mucha, Ollo, Pavlík, Páterek, Pišút, Rapák, Šebeň.erb občianskeho združenia
dedinka Medvedzie
slovensky
english
espanol
français
magyar
deutsch
.. vitajte na stránke obč. združenia Medvedzie ..
Úvod
O združení
Ciele
Stanovy
Výbor
Kontakt
Medvedzie
Charakteristika
História
Pamiatky
Osobnosti
Publikácie
Videoklip
Rod Medveckých
História
Rodové symboly
Rodostromy
Herold rodu
Funkcia herolda
Stretnutie 2000
Program
Galéria
Stretnutie 2005
Program
Galéria
Stretnutie 2010
Program
Galéria
Stretnutie 2015
Program
Galéria
Predstavujeme
Predstavujeme
Ako na to
Medveckí
Kontakty
Formulár
Príspevky
Spomíname
Spomíname