Zakladajúci členovia Občianskeho združenia Medvedzie

        predseda: Jozef Medvecký (Rapák)
        podpredseda: Mgr. Anna Čelková
        konateľ: Daniel Kacír

Súčasné vedenie Občianskeho združenia Medvedzie

        čestný predseda: Ing. Miroslav Medvecký (Heretík) - kocostav@orava.sk
        predseda: Ing. Štefan Medvecký (Ollo) PhD.- stefanmdvck@gmail.com
        podpredseda: Rudolf Medvecký, P.A.H. - zástupca pre heraldiku a medzinárodné vzťahy
                               medveckyrudolf@post.sk
        konateľ: Daniel Kacír - kacmed@post.sk
        člen výboru Mgr. Anna Čelková - kultura@orava.sk
        člen výboru: Ing. Ján Medvecký (Martinek) - medvecky@orava.sk
        člen výboru: Igor Medvecký (Rapák) - imservis@orava.sk
        člen výboru: Daniela Gándiováerb občianskeho združenia
dedinka Medvedzie
slovensky
english
espanol
français
magyar
deutsch
.. vitajte na stránke obč. združenia Medvedzie ..
Úvod
O združení
Ciele
Stanovy
Výbor
Kontakt
Medvedzie
Charakteristika
História
Pamiatky
Osobnosti
Publikácie
Videoklip
Rod Medveckých
História
Rodové symboly
Rodostromy
Herold rodu
Funkcia herolda
Stretnutie 2000
Program
Galéria
Stretnutie 2005
Program
Galéria
Stretnutie 2010
Program
Galéria
Stretnutie 2015
Program
Galéria
Predstavujeme
Predstavujeme
Ako na to
Medveckí
Kontakty
Formulár
Príspevky
Spomíname
Spomíname