Významné osobnosti Medvedzia

Ctibor Belan
Mária Medvecká
Medvecký Beňo - 4. generácie ľudových rezbárov
Anton Ponťuch
Andrej RadlinskýBelan, Ctibor - akademický maliar
(29.9.1920 Močiar - 24.6.1991 Bratislava)

Po maturite študoval maľbu a lept v Bratislave, Viedni a Prahe. Spočiatku sa vo svojej tvorbe venoval sociálnej tématike, neskôr prostrediu súčasného života. Okrem maľby sa venoval i výtvarnej technike leptaného skla. Vyhotovil leptané okná pre hotel Devín v Bratislave, leptanú stenu pavilónu Československého veľvyslanectva vo Venjane Fan-jangu v Číne (1961).

Vystavoval svoje diela v Indii, Moskve, Budapešti, vo Varšave a Číne.

Bol riaditeľom Oravskej galérie v Dolnom Kubíne a v Medvedzí zriadil manželke Márii Medveckej v priestoroch zemianskej kúrie Galériu Márie Medveckej.

Je nositeľom viacerých vyznamenaní. Bol jedným z realizátorov myšlienky vytvoriť na Slanickom ostrove a v objekte kostola galériu ľudového umenia a lapidárium kamennej plastiky.


Medvecká, Mária - akademická maliarka, národná umelkyňa
(11.10.1914 Medvedzie - 23.4.1987 Bratislava)

Detstvo prežila v Medvedzí. Po maturite v Košiciach študovala na Pedagogickej akadémii v Bratislave a po jej skončení učila v Zubrohlave, Tvrdošíne, Jablonke a Námestove.

V roku 1942 odišla študovať do Bratislavy na Oddelenie kreslenia a maľby SVŠT. Po vojne pokračovala vo svojich štúdiách na Akadémii výtvarných umení vo Viedni. Štúdiá ukončila v roku 1948 v Bratislave a v tomto roku usporiadala svoju prvú samostatnú výstavu.

Od roku 1950 žila a pracovala v Medvedzí. Bola manželkou akademického maliara Ctibora Belana. Okrem samostatných výstav na Slovensku sa zúčastnila v rámci celoštátnych výstav i v zahraničí: Poľsko, Maďarsko, ZSSR, NDR, Rumunsko, Čína, Mongolsko, Juhoslávia, India, Francúzsko, Egypt.

Ústrednou témou jej maliarskeho snaženia bola Orava. Výber jej celoživotného diela sa nachádza v Galérii Márie Medveckej, sprístupnenej verejnosti v roku 1997.


Štyri generácie Medveckých Beňovcov, ľudových rezbárov

Medvecký Beňo I.,   Štefan (1849 - 1924)
Medvecký Beňo II.,  Štefan (1869 - 1941)
Medvecký Beňo III., Štefan (1899 - 1977)

Z plastík, umiestnených v kostolíku na Slanickon ostrove umenia sú najznámejšie Panna Mária Bolestná, Korpus (drevené plastiky s polychrómiou a plošnou štylizáciou tvarov) a Betlehem (drevené plastiky s polychrómiou, tradičné postavy Jozef a Mária sú plošné, dvojrozmerné, štylizáci tvarov je geometrická). Betlehem v Medveckom kostolíku je vyrezávaný z vŕby.

Medvecký Beňo, Jozef - ľudový rezbár, nar. 22.5.1927 v Medvedzí

Narodil sa v roľníckej rodine, študoval v meštianskej škole v Tvrdošíne. Od roku 1945 začal pracovať pri Traťovej dištancii a železnici zostal verný až do dôchodku.

Vzťah ku drevu a talent získal od svojho otca a starého otca. Pod ich vplyvom, ale tvorivým postupom vytvoril plastiky, čerpajúce zo všedného života (gajdoš, pastier), plastiky svätých a hlavne betlehemy. Jeho 13 betlehemov (v jednom okolo 15 postáv) je rozmiestnených po Slovensku i v zahraničí.

Vyrezával z lipy, jelše a vŕby, používal i pohyblivý mechanizmus (tanečné páry, kováči).

Svoje diela vystavoval v Ružomberku, Námestove, Liptovskom Hrádku, Dolnom Kubíne, Levoči a vo Východnej.


Ponťuch, Anton - lekár, univerzitný profesor
(16.2.1915 Budapešť - 17.8.1989 Bratislava)

Od roku 1916 žil v Medvedzí, tu sa narodila jeho matka Johanna Medvecká Martinková.

Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Trstenej a Ružomberku, lekársku fakultu v Bratislave.

Po promócii v roku 1939 pracoval ako sekundárny lekár v Spišskej Sobote a neskôr počas vojenskej služby pracoval na chirurgickom oddelení Vojenskej nemocnicev Ružomberku.

Na 1. gynekologicko-pôrodníckej klinike začal pracovať v roku 1944. V ruku 1961 bol menovaný za docenta gynekológie a pôrodníctva a v roku 1969 za mimoriadneho profesora. Od roku 1962 sa podstatnou mierou zaslúžil o externú výučbu medikov na Lekárskej fakulte v Martine. Od roku 1972 do roku 1985 pracoval ako vedúci 1. gynekologicko-pôrodníckej kliniky LFUK v Bratislave.

Vydal množstvo publikácií, venoval sa vedecko-výskumnej práci. Obdržal mnohé vysoké pocty, ocenenia a vyznamenania.


Radlinský, Andrej
(1792 Medvedzie - 6.2.1861)

Študoval v Ružomberku a Jágri, odkiaľ šiel za úradníka do Dolného Kubína, kde bol nejaký čas starostom i notárom mesta. Roku 1849 vítal Hurbanových bojovníkov ako reprezentant Dolného Kubína.

Je otcom Andreja Radlinského, jedného z najvýznamnejších slovenských dejateľov, spisovateľov a národných buditeľov minulého storočia a Štefana, národno-kultúrneho dejateľa a teológa.


Čelková A., Kacír D., Pikulík G.: Malá časť zeme ... Medvedzie, Svornosť Bratislava, 1997

erb občianskeho združenia
dedinka Medvedzie
slovensky
english
espanol
français
magyar
deutsch
.. vitajte na stránke obč. združenia Medvedzie ..
Úvod
O združení
Ciele
Stanovy
Výbor
Kontakt
Medvedzie
Charakteristika
História
Pamiatky
Osobnosti
Publikácie
Videoklip
Rod Medveckých
História
Rodové symboly
Rodostromy
Herold rodu
Funkcia herolda
Stretnutie 2000
Program
Galéria
Stretnutie 2005
Program
Galéria
Stretnutie 2010
Program
Galéria
Stretnutie 2015
Program
Galéria
Predstavujeme
Predstavujeme
Ako na to
Medveckí
Kontakty
Formulár
Príspevky
Spomíname
Spomíname