Obec Medvedzie

Medvedzie sa nachádza v severovýchodnej časti Oravy v Oravskej vrchovine. Leží v juhozápadnej časti Tvrdošína nad sútokom Medveckého potoka a rieky Oravy i vŕškom Velingom. Rodinné domy boli postavené v doline po obidvoch brehoch Medveckého potoka a na vŕšku Veling, v 70. rokoch bola individuálna bytová výstavba lokalizovaná do časti chotára zvanej Hríbiky.

Nadmorská výška sa uvádza od 570 do 1076 m.n.m. Okolité vŕšky okolo Medvedzia sú vápencového pôvodu. Najvyšším vrchom je Javorovô (1076 m.n.m.), vybiehajúce z Oravskej Magury. V jeho masíve pramení Medvecký potok, vlievajúci sa pri Velingu do rieky Oravy. Na juhozápadnej strane Medvedzia sa nachádza vápencové bralo Skalka s kaplnkou vytesanou do skaly.

Okolité lesy sú prevažne ihličnaté, v ktorých býval dostatok malín, jahôd, černíc, brusníc a húb. Zo zveriny sa tu dal vidieť jeleň, srna, borsuk, líška i rys. Celková výmera pôdy bola 563 ha.

Tak ako u mnohých iných obcí, aj na tvári Medvedzia sa prejavili vplyvy industrializácie. V blízkej Nižnej nad Oravou bola vybudovaná fabrika na výrobu televízorov Tesla Orava.

Pre zabezpečenie dostatku kvalifikovaných pracovníkov bolo v r. 1965 započaté s výstabou areálu Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej. Taktiež bolo potrebné zabezpečiť dostatok bytov, preto bolo rozhodnuté o výstavbe sídliska v časti chotárov Medvedzia a Krásnej Hôrky. Neskôr bol v blízkosti Strednej priemyselnej školy ešte vybudovaný areál Stredného odborného učilišta lesníckeho.

V druhej polovici 60. rokov sa v rámci koncepcie koncentrácie obyvateľstva začalo uvažovať o zlúčení Tvrdošína, Medvedzia a Krásnej Hôrky. Tento proces bol zavŕšený na spoločnom zasadnutí národných výborov Tvrdošína a Medvedzia dňa 19.11.1967. Od tohoto dátumu prestalo Medvedzie existovať ako samostatná obec a stalo sa súčasťou mesta Tvrdošín.


erb občianskeho združenia
dedinka Medvedzie
slovensky
english
espanol
français
magyar
deutsch
.. vitajte na stránke obč. združenia Medvedzie ..
Úvod
O združení
Ciele
Stanovy
Výbor
Kontakt
Medvedzie
Charakteristika
História
Pamiatky
Osobnosti
Publikácie
Videoklip
Rod Medveckých
História
Rodové symboly
Rodostromy
Herold rodu
Funkcia herolda
Stretnutie 2000
Program
Galéria
Stretnutie 2005
Program
Galéria
Stretnutie 2010
Program
Galéria
Stretnutie 2015
Program
Galéria
Predstavujeme
Predstavujeme
Ako na to
Medveckí
Kontakty
Formulár
Príspevky
Spomíname
Spomíname