3. svetové stretnutie - galéria

kliknutím na obrázok ho zobrazíte v plnej veľkosti odchod autobusom

odchod autobusom

miesto stretnutia

miesto stretnutia

zvítania

zvítania

registrácia účastníkov

registrácia účastníkov

registrácia účastníkov

registrácia účastníkov

kostol - súčasť gymnázia

kostol - súčasť gymnázia

ekumenická bohoslužba

ekumenická bohoslužba

ekumenická bohoslužba

ekumenická bohoslužba

ekumenická bohoslužba

ekumenická bohoslužba

ekumenická bohoslužba

ekumenická bohoslužba

posvätenie symbolov

posvätenie symbolov

pamätné stuhy

pamätné stuhy

pamätné stuhy

pamätné stuhy

krst najmladšieho účastníka

krst najmladšieho účastníka

slávnostné príhovory

slávnostné príhovory

slávnostné príhovory

slávnostné príhovory

slávnostné príhovory

slávnostné príhovory

slávnostné príhovory

slávnostné príhovory

slávnostné príhovory

slávnostné príhovory

účastníci stretnutia

účastníci stretnutia

účastníci stretnutia

účastníci stretnutia

najstaršia účastníčka

najstaršia účastníčka

speváčky

speváčky

... a tanečníčky

... a tanečníčky

odovzdávanie daru od primátora

odovzdávanie daru od primátora

skupinové fotografie

skupinové fotografie

skupinové fotografie

skupinové fotografie

skupinové fotografie

skupinové fotografie

skupinové fotografie

skupinové fotografie

rozlúčka s pánom farárom

rozlúčka s pánom farárom

rozlúčka s pánom farárom

rozlúčka s pánom farárom

kapely do tanca

kapely do tanca

kapely do tanca

kapely do tanca

spevy a tance

spevy a tance

spevy a tance

spevy a tance

spevy a tance

spevy a tance

záverečný ohňostroj

záverečný ohňostroj

záverečný ohňostroj

záverečný ohňostroj

spevy a tance

spevy a tanceerb občianskeho združenia
dedinka Medvedzie
slovensky
english
espanol
français
magyar
deutsch
.. vitajte na stránke obč. združenia Medvedzie ..
Úvod
O združení
Ciele
Stanovy
Výbor
Kontakt
Medvedzie
Charakteristika
História
Pamiatky
Osobnosti
Publikácie
Videoklip
Rod Medveckých
História
Rodové symboly
Rodostromy
Herold rodu
Funkcia herolda
Stretnutie 2000
Program
Galéria
Stretnutie 2005
Program
Galéria
Stretnutie 2010
Program
Galéria
Stretnutie 2015
Program
Galéria
Predstavujeme
Predstavujeme
Ako na to
Medveckí
Kontakty
Formulár
Príspevky
Spomíname
Spomíname