Kronika


1. svetové stretnutie rodu

Členovia OZM v máji 2000 pripravili v spolupráci s maďarskou nadáciou URSUS prvé oficiálne Svetové stretnutie rodu Medveckých a Medveczkých v Tvrdošíne, mieste odkiaľ tento rod pochádza.

Program tohoto stretnutia je popísaný v samostatnej sekcii.


Pietna spomienka na Samuela Medveckého

Dňa 24. 3. 2001 sa uskutočnila v Prešove Pietna slávnostná spomienka na mučeníka Samuela Medveckého, popraveného v Prešove v roku 1687.

Účastníci sa stretli na námestí v Prešove. Pietna bohoslužba sa konala v evanjelickom kostole Sv. Trojice za účasti asi 80 ľudí. Hlavnými celebrantami bohoslužby boli biskup Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v. Igor Mišina a rímskokatolícky dôstojný pán dekan Stanislav Stolárik.

Na tejto bohoslužbe s krátkymi pozdravnými príhovormi vystúpili čelní predstavitelia nadácie URSUS a OZM Mihály Medveczky a Jozef Medvecký, ako aj maďarský evanjelický pán farár. Po slávnostnej ekumenickej bohoslužbe nasledoval akt kladenia vencov k Pamätníku martýrov, kde krátky príhovor predniesol viceprimátor Prešova Štefan Kužma.

Po skončení piétneho aktu biskup I. Mišina prijal predstaviteľov nadácia URSUS a OZM vo svojej rezidencii. Zapísal sa do rodových pamätných kníh URSUS - u a OZM. Piétnej spomienky, ktorú zorganizoval Rudolf Medvecký z Košíc sa zúčastnilo asi 80 účastníkov z radov evanjelickej, katolíckej, gréckokatolíckej a právoslávnej cirkvi.


Sady Dr. Ľudovíta Medveckého

Predstavitelia OZM na návrh Kláry Medveckej, jednej z prvých aktívnych členiek združenie pripravili návrh na zmenu názvu mestskej časti Gaštanica v meste Modrý Kameň na Sady Dr. Ľudovíta Medveckého. Žiaľ, tento zámer sme pre úmrtie Kláry Medveckej už nestihli zrealizovať.

Delegácia združenia sa na cintoríne v Modrom Kameni zúčastnila 29. 11. 2002 poslednej rozlúčky s touto aktívnou členkou a účastníčkou I. Svetového stretnutia rodu Medveckých v Tvrdošíne, ktorá zomrela 24. 11. 2002 vo veku 80 rokov.

Naposledy žila v Charitatívnom stredisku evanjelickej diakónie - Domove dôchodcov v Kšinnej, kde ju predstavitelia OZM často navštevovali.


Slávnostné odovzdávanie erbových listín

V sobotu 15. 2. 2003 sa v galérii Márie Medveckej v Tvrdošíne - Medvedzí konal slávnostný akt odovzdania erbových listín a erbu rodu Medveckých.

Slávnostný akt odovzdania vykonali čelní predstavitelia Slovenskej heraldickej spoločnosti - riaditeľ odboru archívníctva a spisovej služby a predseda Heraldickej komisie MV SR PhDr. Peter Kartous, CSc. a štátny radca MV SR PhDr. Ladislav Vrteľ.

Slávnostného aktu sa okrem členov OZM zúčastnili aj primátor mesta Ing. Ivan Šaško a správca farnosti vdp. Ján Marhefka.

Súčasťou tejto slávnostnej udalosti bolo aj oficiálne odovzdanie erbových listín a erbu Rudolfovi Medveckému z Košíc, ktorý bol hlavným iniciatorom navrhnutia, vytvorenia, schválenia a odovzdania rodového erbu nášmu občianskemu združeniu.

Po tomto slávnostnom akte sa v MsKS na sídlisku Medvedzie uskutočnila členská schôdza OZM spojená so spoločenským posedením.


erb občianskeho združenia
dedinka Medvedzie
slovensky
english
espanol
français
magyar
deutsch
.. vitajte na stránke obč. združenia Medvedzie ..
Úvod
O združení
Ciele
Stanovy
Výbor
Kontakt
Medvedzie
Charakteristika
História
Pamiatky
Osobnosti
Publikácie
Videoklip
Rod Medveckých
História
Rodové symboly
Rodostromy
Herold rodu
Funkcia herolda
Stretnutie 2000
Program
Galéria
Stretnutie 2005
Program
Galéria
Stretnutie 2010
Program
Galéria
Stretnutie 2015
Program
Galéria
Predstavujeme
Predstavujeme
Ako na to
Medveckí
Kontakty
Formulár
Príspevky
Spomíname
Spomíname