2. svetové stretnutie rodu Medveckých a Medveczkych

Už po druhýkrát sa stretli príslušníci rodu Medveckých a Medveczkých na svetovom stretnutí v Tvrdošíne – Medvedzí v dňoch 13. – 5. mája 2005. Stretnutia sa zúčastnilo takmer 200 účastníkov zo Slovenska, Maďarska, Ukrajiny a Poľska.

Oficiálny program sa začal 14. mája ekumenickou bohoslužbou v kostole Najvätejšej Trojice v Tvrdošíne, kde vdp. František Trstenský a evanjelický farár Mgr. Rastislav Stanček posvätili rodovú zástavu, vrecúška s rodnou hrudou a požehnali rod Medveckých.

Druhá časť programu bola situovaná tak, ako pred 5-mi rokmi do sály MsKS v Tvrdošíne. Prítomných pozdravili predseda Občianskeho združenia Medvedzie Ing. Miroslav Medvecký, primátor mesta Ing. Ivan Šaško, vdp. František Trstenský, predseda nadácie Ursus Mihály Medveczky z Maďarska a Tamas Medveczky z Maďarska, ktorý prezentoval časť svojej práce z genealógie rodu, ktorej sa systematicky venuje niekoľko desaťročí.

Pozdravy v rodnej reči predniesli aj zástupcovia Medveckých z Maďarska – Márton Medveczky, z Ukrajiny – Pavlo Medveczky a Jan Medwecki z Poľska, ktorí symbolicky prevzali vrecúška s rodnou hrudou pre uvedené národy.

Ďalej nasledoval 40 minútový zostrih programu z 1. svetového stretnutia, po skončení ktorého si účastníci minútou ticha uctili všetkých tých, ktorí v priebehu rokov 2000 – 2005 odišli z našich radov.

Ďalšia časť programu patrila Ladislavovi Vrteľovi, štátnemu radcovi pre heraldickú tvorbu, akademikovi Medzinárodnej heraldickej akadémie a Rudolfovi Medveckému z Košíc. Z ich rúk prevzalo 11 účastníkov stretnutia erbovú listinu, na základe ktorej môžu pridelený erb podľa heraldických zvyklostí používať "na svojom majetku hnuteľnom aj nehnuteľnom, najmä osobných listoch, pečiatkach, ex librisoch a pri všetkých iných vhodných príležitostiach".1. svetové stretnutie rodu

Členovia OZM v máji 2000 pripravili v spolupráci s maďarskou nadáciou URSUS prvé oficiálne Svetové stretnutie rodu Medveckých a Medveczkých v Tvrdošíne, mieste odkiaľ tento rod pochádza.

Program tohoto stretnutia je popísaný v samostatnej sekcii.

Staršie články Novšie články

erb občianskeho združenia
dedinka Medvedzie
slovensky
english
espanol
français
magyar
deutsch
.. vitajte na stránke obč. združenia Medvedzie ..
Úvod
O združení
Ciele
Stanovy
Výbor
Kontakt
Medvedzie
Charakteristika
História
Pamiatky
Osobnosti
Publikácie
Videoklip
Rod Medveckých
História
Rodové symboly
Rodostromy
Herold rodu
Funkcia herolda
Stretnutie 2000
Program
Galéria
Stretnutie 2005
Program
Galéria
Stretnutie 2010
Program
Galéria
Stretnutie 2015
Program
Galéria
Predstavujeme
Predstavujeme
Ako na to
Medveckí
Kontakty
Formulár
Príspevky
Spomíname
Spomíname