A Polgári társulat - Medvecze céljai

A Medvecze - a föld kis része, monográfia kiadását követően a kiadók körul kialakúlt egy csoport - genealógiai kutatás lelkesedői, akik a Medveczky nemzetségnek történetével kezdtek foglalkozni. Čelková Anna, Kacír Daniel, Pikulík Gustáv és Medvecký Miroslav alapítoták 1999-ben a Polgári társulattot - Medvecze. Az első elnöke lett Medvecký Jozef, alelnök Čelková Anna, az intéző lett Kacír Daniel.

Polgári társulat - Medvecze - elfogadta célnak azt hogy alapjába a rokonsági - nemzetségi társulását egyesíteni fogja a nemzetiség kulömböztetés nékul, úgy hogy egyetértést érjen el és pozitív propagáció által tudomásra adja a lehetőségeket ezen a téren:

- öszekötettés gyarapodását,
- társadalmi és kulturális találkozásokatt,
- a nemzetség iránti érdeklődését és a történelmi gazdagságát kutatva,
- nyilvánoss dolgokat egybeértően fokozni és tudatni,
- publikációk kiadását inditmányozni, gyűjteni és terjeszteni a nemzetséget ilető érdekességekkel,
- rendezni és életbevezetni azt a lehetőséget hogy segélyre szoruló tehetséges fiatal embereknek anyagi támogatással gondjait csökentje,
- lehetőségeket teremteni a közreműködésre a regiónok között kulturális és turisztikai szempontból,
- Orava - Árva megye ismertetése a hazai és kulföldi látogatóknak egyiránt,
- Előkésziteni a Medveczky nemzetség Világ találkozóját és tudomásul adni a megértést egyuttélést, közreműködést.

E célok teljesítésére volt már néhány lehetősség - erröl majd a Krónika részben beszámolunk részletessen.

A közreműködést az Ursus társulattal jelemzi a részvétel. Négy alkalommal az Aszódi, Székesfehérvári, Vácegresi és Budapesti találkán ott volt a Polgári társulat - Medvecze is - Medveczky-ék és Medvecký-ék.

Ursus - nadáció/társulat - Magyarországon, Aszódon 1996-ban alapítva a Medveczky nemzetség tagjainak akiknek az elődei Medveczéről és Kis Bisztereczről származnak.

Az alapítvány alap szabályaiban ott van az elmélet és elhatározás heraldikai és genealógiai kutatás, kapcsolat keresésse és teremtésse a csalkádok közt.

Bevezették a pénz segélyt a főiskola halgatók részére akik rá szorulnak "hogy a remek elődeinek utódai tehettségeitt fokozódhatják és úgy új tisztelettet szerezenek a nemzetségnek".

A jelszava: Oszetartás -Hitt - Becsulett.


erb občianskeho združenia
dedinka Medvedzie
slovensky
english
espanol
français
magyar
deutsch
.. Üdvözöljük a Medvedzie polgári társulás honlapján ..
Bevezetés
A társulatról
A célok
Alapszabály
Eknökség
Krónika
Kapcsolat
Medvecze
Jelemzés
História
Emlékek
Személyiségek
Publikációk
Medveczky
nemzetség
Történelem
Szimbólumok
Találkozás 2000
Program
Képtár
Találkozás 2005
Program

Látogatók száma:
counter.exohosting.sk
www.exohosting.sk